PIT-EIFFAGE

Herconditionerings- en brandbeveiligingswerken Mater Salvatorisinstituut in Kapellen

  • Werftype: Renovatie
  • Bouwheer: vzw Scholen Van de Zusters van Berlaar - Kapellen
  • Architect: De Vloed Architects
  • Aanvang der werken: 22/06/2020
  • Einde der werken: 21/12/2022
  • Bedrag: 2.337.026,16 euro

De werken uit dit perceel omvatten een groot deel van het masterplan om de gehele school in een nieuw jasje te steken. Communicatie en coördinatie stonden centraal in dit project, vermits de school in gebruik bleef en verder de buitenaanleg en technieken in nevenaanneming uit te voeren waren. Om dit mogelijk te maken, werd geopteerd om de werken gefaseerd uit te voeren. Na sloop van de af te breken gebouwen in een vakantieperiode, om ruimte te creëren voor werfinrichting, ging de effectieve eerste fase van start waar we het voormalige leraarslokaal en drie klaslokalen ombouwden naar vijf klaslokalen, een technische ruimte en een jongenstoilet.   Na ingebruikname van deze klassen, kwamen er in de tweede fase zes klassen vrij te staan die op hun beurt een opfrisbeurt kregen. De bestaande vloeren bleken onvoldoende draagkrachtig om aan de hedendaagse normen te voldoen, wat maakte dat er gekozen werd om de volledige vloeropbouw te vernieuwen door toepassing van potten en balken als nieuwe draagstructuur. De ramen en deuren werden vernieuwd en ook het dak moest eraf. De nieuwe opbouw werd met een sarkingstructuur gemaakt, waarbij het bestaande hout dus nog kon behouden blijven. De binnenzijde werd tegen het dakvlak afgewerkt met brandwerende beplating en de goede lichtinval voor de klassen werd door twaalf dakramen met zonwering gegarandeerd. 1 september was D-day voor ingebruikname en door stevig door te werken in de vakantieperiode, werd deze deadline nipt gehaald.   Met de voornaamste werken in de klassen uitgevoerd, was het tijd voor het huzarenstukje van dit project: de nieuwe schoolingang. Tussen twee gebouwen in, werd een regenwaterput van 100m3 ter plaatse gestort in de grond. Hier bovenop kwam dan de nieuwe luifel, afgedekt door een betonplaat en grote lichtkoepel. Vanop de straatzijde werd een composietelement geplaatst van bijna 13m lang, gemaakt uit één stuk. Hierin werden de letters van de school geplaatst als uithangbord, terwijl de achterzijde tegelijkertijd dienst kon doen als passerelle voor de leerlingen die zich tussen de twee gebouwen konden begeven. Tevens werd hiermee ook een extra vluchtweg gemaakt, die tot op de begane grond uitkomt door een nieuw geplaatste noodtrap.

Tussendoor, in functie van de voortgang van de werken; werden ook in de kleuterschool de vloeren vernieuwd van 4 klaslokalen in een vakantieperiode, kreeg het secretariaat een nieuwe uitvalsbasis en werd de bestaande luifel kwalitatief afgewerkt met houtwolpanelen en een nieuwe glazen voorgevel. Ook aan de klusjesman werd gedacht: In plaats van een gebouw volledig te slopen, werd ervoor gekozen om twee beperkte ruimtes te behouden om deze dan verder in te richten als werkplaats en stockagezone.