PIT-EIFFAGE

Renovatie Gelmelenhof – Schoten

  • Werftype: Renovatie
  • Bouwheer: Gemeente Schoten
  • Architect: TRIPOD Architecten
  • Aanvang der werken: Maart 2022
  • Einde der werken: December 2023
  • Bedrag: 3.190.779,97 euro

Het Gelmelenhof, gelegen in het prachtige Schoten, is een historisch gebouw dat al vele jaren een belangrijke rol speelt in de lokale gemeenschap. Het werd oorspronkelijk gebouwd in de 19e eeuw en heeft sindsdien verschillende functies gehad, waaronder een landhuis, een oorlogziekenhuis en zelfs een politiekantoor. Echter, na jaren van intensief gebruik en verwaarlozing, begon het Gelmelenhof tekenen van verval te vertonen. Het was duidelijk dat er dringend renovatiewerken moesten worden uitgevoerd om dit historische gebouw te behouden. In samenwerking met de lokale overheid en erfgoedorganisaties werd een ambitieus renovatieproject opgestart. Het doel was om het Gelmelenhof in zijn oude glorie te herstellen en tegelijkertijd te voorzien van moderne faciliteiten die aan de hedendaagse normen voldoen. De renovatiewerken begonnen met een grondige inspectie van het gebouw om de omvang van de schade vast te stellen. Vervolgens werden er plannen opgesteld om een grondige renovatie van de binnenzijde van het gebouw te doen. Aan de buitenschil zijn er weinig veranderingen aangebracht en hebben we enkel en alleen een grote nieuwbouw erbij aan gebouwd. Daarnaast werden er ook aanpassingen gedaan om het Gelmelenhof geschikt te maken voor verschillende functies. Er werden moderne sanitaire voorzieningen geïnstalleerd, de elektrische bedrading werd vernieuwd en er werd gezorgd voor een goede isolatie om het energieverbruik te verminderen. Tijdens de renovatiewerken werd er ook veel aandacht besteed aan het behoud van de historische elementen van het gebouw. Originele details werden zorgvuldig gerestaureerd en waar nodig werden replica's gemaakt om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het gerenoveerde Gelmelenhof zal zijn functie gaan vervullen als beeldende kunstacademie. De renovatiewerken aan het Gelmelenhof zijn een voorbeeld van hoe het behoud van historische gebouwen hand in hand kan gaan met moderne functionaliteit. Het is een eerbetoon aan het verleden van Schoten en een investering in de toekomst van de gemeenschap.