PIT-EIFFAGE

Restauratie gevels Kasteel Sorghvliedt Hoboken

  • Werftype: Restauratie
  • Bouwheer: Stad Antwerpen
  • Architect: Pluspunt Architectuur
  • Aanvang der werken: September 2018
  • Einde der werken: September 2019
  • Bedrag: 388.261,50 euro

Restauratie van de buitenschil van het Kasteel gelegen in park Sorghvliedt. De oude cementering, die door zijn gesloten eigenschappen schade toebracht aan het onderliggende metselwerk, is volledig afgekapt. Het baksteenmetselwerk en de natuursteen zijn hersteld en nadien is de volledige gevel bepleisterd met een dunne kalkpleister. Na kleuronderzoek zijn alle buitenelementen opnieuw geschilderd in de originele kleurtinten. Het leiendak is eveneens onder handen genomen. De lekkages zijn allen hersteld en nadien is het volledige dak ook gereinigd. De gouden bekroningen op de vier hoeken van het dak zijn opnieuw verguld. De dakkapellen zijn ontdaan van alle verflagen, om het onderliggende houtsnijwerk terug bloot te leggen. Dit was in dermate slechte staat, dat al het figuratieve en florale houtsnijwerk is gerestaureerd met houtepoxy. Nadien is het geheel terug geschilderd, ter bescherming tegen de weersinvloeden. Ook al het overige buitenschrijnwerk is opnieuw geschilderd, zodat het gehele kasteel een fris, nieuw uiterlijk heeft gekregen. Tot slot zijn ook alle elementen in blauwe steen volledig gereinigd met stoom onder hoge druk, en is al het voegwerk van de blauwe steen herdaan.