PIT-EIFFAGE

Restauratie grote en kleine pastorij Kampenhout

  • Werftype: Restauratie
  • Bouwheer: Gemeentebestuur Kampenhout
  • Architect: ARAT Architectuur Atelier bvba
  • Aanvang der werken: Februari 2017
  • Einde der werken: Mei 2018
  • Bedrag: 859.294,77 euro

Restauratie van de pastorijen te Kampenhout.Het gaat in dit project om de restauratie van twee gebouwcomplexen gelegen op de pastorij in het centrum van Kampenhout. De oude pastorij, daterend uit 1638, werd volledig gerestaureerd en voorzien van de nodige isolatie om onderdak te bieden aan het Kerkbestuur van de Gemeente Kampenhout.De grote pastorij, daterend uit 1755, kreeg  een volledige buitenrestauratie inclusief nieuw buitenschrijnwerk en wacht op een latere binnenrestauratie.