PIT-EIFFAGE

Restauratie Keermuur Allerheiligenkapel Diest

  • Werftype: Restauratie
  • Bouwheer: Kerkfabriek St. Sulpitius & St. Dyonisus
  • Architect: ARAT architecten bvba
  • Aanvang der werken: Januari 2020
  • Einde der werken: November 2020
  • Bedrag: 392.345,38 euro

Volledige reconstructie van de gemetste keermuur rondom de Allerheiligenkapel op de Allerheiligenberg welke al jaren gestut stond omwille van de toenemende instabiliteit van het geheel (erosie, gronddruk, desintegratie,…) Doorheen het bestaande muurmassief werden ankers aangebracht tot in de bergwand achter de muur. Daarna werd de bestaande muur gefaseerd gedemonteerd. Gelijktijdig werd de betonnen wand áchter de keerwand geconstrueerd. Door de ankers in deze betonnen wand te vervatten, werd een massief blok gecreëerd dat stabiel genoeg was om geen krachten over te brengen naar nieuwe keermuur. De Allerheiligenmuur werd opgemetst naar oud model. De muur werd opgevoegd met voegmortel in een gelijkaardige kleur aan de kapel die ze omarmt. Bovenaan werd de muur afgewerkt met een ‘halfronde’ traskalkbepleistering om het water af te leiden. Rondom de kapel werd dolomiet geplaatst. De 2 toegangshekken werden eveneens terug in ere hersteld. Gemiddelde dikte muur: 45 cm Hoogteprofiel: start bij 2 m en loopt op tot een maximum van 4,5 m. Het geheel was goed voor meer dan 100 m3 metselwerk naar oud model.