PIT-EIFFAGE

Verbouwing schoolgebouw Sint-Carolus – Sint-Niklaas

  • Werftype: Renovatie in combinatie met nieuwbouw
  • Bouwheer: VZW Instituut Sint-Carolus – Sint-Niklaas
  • Architect: ELD NV - Antwerpen
  • Aanvang der werken: Oktober 2018
  • Einde der werken: Augustus 2020
  • Bedrag: 3.271.083,63 euro

Voor het Sint-Carolusinstituut in Sint-Niklaas kreeg Pit de opdracht gegund om de aangekochte gebouwen van het voormalig OCMW om te vormen tot een vernieuwd schoolgebouw voor de eerste graad van het secundair. Het concept werd opgebouwd uit een traditionele renovatie van het bouwdeel dat nog in redelijke stat was, gecombineerd met een integrale vernieuwing van het gedeelte van het gebouw dat er slecht aan toe was.

Opmerkelijk aan deze vernieuwing, was dat om aan subsidiëringsvoorwaarden te voldoen, de voor- en zijgevels alsnog behouden dienden te blijven. Dit bracht de nodige complexiteit met zich mee, vermits er aan de straatzijde onvoldoende plaats was voor werfinrichting. Daarom werd er in de afbraakfase gekozen voor het openmaken van een deel van de gevel, om in- en uitrijden van bouwmachines mogelijk te maken. Voor de ruwbouw werd dan via Sodemat ook een torenkraan over het gebouw heen gezet, welke voor het gros van de werf heeft kunnen zorgen voor het nodige verticaal transport.